Stepenasto šišanje duge kose (Početni nivo)

Stepenasto šišanje duge kose (Početni nivo)

59

Kosa se šiša stepenasto kako bi se debljina i gustina kose ravnomerno rasporedila i rasteretila određene delove glave. Termin stepenasto šišanje vam sigurno negde odzvanja u glavi. Sigurno ste nekada čuli taj termin ali niste znali šta to zapravo znači. Stepenasta frizura je kosa sa više različitih dužina. Obrnuto od ravne kose koja je sva odsečena na jednaku dužinu

Danas ćete naučiti:

  • Pod koliko uglova šišamo kosu stepenasto
  • Na kakvoj kosi se šiša više ili manje stepenova
  • Kako kosu šišati stepenasto
  • Oblike konačne dužine

Pod kojim uglom šišamo stepen?

Kosu šišamo stepenasto pomoću tri ili čak četiri ugla: 180 stepeni, 135 stepeni, 90 stepeni i 45 stepeni.

Zašto kosu šišati stepenasto?

Šišanjem gornje krune glave na kraću dužinu, rasterećujete debljinu kose u donjem i srednjem delu glave.

Koliko stepenova imamo na stepenastoj frizuri?

Koliko stepenova ćete imati na glavi zavisi sa koliko različitih uglova ćete seći kosu. Kosu možete seći pod uglom od 180, 135, 90 i 45 stepeni.

Jedan stepen na glavi sečen pod 180 stepeni

Npr. Ako gornji sloj krune glave osečete pod 180 stepeni, imaćete jedan sloj stepena na glavi. Od toga koliko dužine kose odsečete pod uglom od 180 stepeni zavisi koliko ćete rastojanje dobiti od dužine stepena i konačne dužine kose.

Zategnuto i pedantno

Veoma je važno da kada kosu podignete u zonu sve pramenove kose držite zategnuto. Važno je i da vam je cela sekcija pedantno začešljana.

Na slici ispod pogledajte primer odvojene gornje kape ili krune glave.

stepenasto šišanje
Gornja kruna glave pedantno odvojena u kocku, šišamo pod 180 stepeni
stepenasto šišanje
180 stepeni ugao. Kosu podignete ravno i zategnuto.
Sekcija treba da bude dužine vašeg prsta. Sekciju dužu od dužine vašeg kažiprsta je veoma teško kontrolisati.

Ugao od 135 stepeni

stepenasto šišanje 135 ugao
Ugao od 135 stepeni
stepenasto šišanje
Slikano iz drugog ugla (135 stepeni ugao)

Video prezentacija: Stepenasto šišanje kose pod samo jednim uglom od 135 stepeni

Video namenjen početnicima. Šišanje kose stepenasto samo pod jednim uglom. Vežbom i oslobađanjem ruke ćete steći dovoljnu rutinu da pređete na stepenasto šišanje u više zona na glavi.

Stepenasto šišanje samo pod jednim uglom od 135 stepeni (Početni nivo)

Ugao od 90 stepeni

stepenovanje kose
Ugao sečenja kose pod 90 stepeni
Šišanje kose pod uglom od 90 stepeni

Više stepenova na glavi

Ako posle šišanja pod 180 stepeni uradite i 90 stepeni ugao i ošišate sredinu kose pod tim uglom, dobićete drugi sloj stepena. Treći sloj bi bio pod uglom od 45 stepeni.

Kad koristiti manje a kad više stepenova?

Da li ćete šišati pod sva tri ugla ili pod samo jednim zavisi koliku debljinu kose želite da zadržite na dnu glave tkz. Konačnoj dužini.

Pre početka sečenja vršite pregled klijentove kose kako bi ustanovili koliko uglova da koristite u stepenovanju.

Jako gusta kosa – Stepenasto šišanje guste kose

Ako je kosa jako gusta u većini slučajeva takvu kosu šišamo iz sva tri ugla kako bi donji deo rasteretili od velike debljine.

Stepenasto ošišana kosa pod uglovima (180, 135, 90, 45)

Jako tanka kosa – Stepenasto šišanje tanke kose

Za tanku kosu možda je dovoljno da uradite samo 180 i 135 stepeni ugao šišanja. Odstranjivanjem previše kose pod mnogo uglova na tankoj kosi, može dovesti do toga da vam ne ostane puno kose na konačnoj dužini.

Da li sekcionisati kosu dok je suha ili mokra?

“Mokru kosu je lakše sekcionisati, Zabodete vrh češlja u početni deo i vučete češalj niz glavu sve dok ne dođete do dela gde sekcija završava.”

Šišanja konačne dužine pod uglovima

Šta je to konačna dužina

Konačna dužina kose je zadnji sloj kose i najduža zadnja tačka dužine kose.

Konačna dužina se takođe seče pod određenim uglovima. Prilikom sečenja konačne dužine, najvažnije je da sekciju ne odmičete od glave. Konačna dužina se šiša u 0 (nula) stepeni uglu tkz. Prirodnom padu.

Da li ćete kosu seći u poziciji sa ravno postavljenim prstima ili ukositi prste zavisi od oblika konačne dužine koji želite postići. Oblici konačne dužine mogu biti sledeći;

Sva konačna dužina na ravno

U ovom slučaju okolo cele clave konačnu dužinu šišate na jednako ravno sa prstima u horizontalnom ravnom položaju.

Zaobljena konačna dužina (polu krug)

Zaobljena konačna dužina ima blagi luk od kraćih bočnih stranica pa do duže konačne dužine na vratu klijenta.

Šišanje konačne dužine kose
stepenasto šišanje
Ravan hvat sa prstima
Ukošeni ugao na bočnim stranama prilikom šišanja polukrug zaobljenog oblika konačne dužine
stepenasto šišanje
Šišanje bočnih strana pod uglom

Oblik konačne dužine na špic

Špic ima izrazito jaku nakođenost i razliku između bočnih stranica i kose na vratu. Kosa je veoma kratka u predelu šiški i spušta se sa velikom kosinom prema nazad. Velika kosina pravi tkz. stepenasti oblik na špic.

Da bi uvežbali deljenje kose i usvojili rutinu pogledajte lekciju ispod koju bi prvu trebali preći, pre samog stepenastog šišanja.

Pogledajte lekciju 1: Sekcionisanje kose (Početni nivo – Frizerska škola)